Případové studie

Podívejte se na příklady případových studií

Přečtěte si o skutečných aplikačních řešeních našich zákazníků, které jim pomohly ušetřit finance, zvýšit produktivitu, vylepšit bezpečnost a minimalizovat výpadky výroby.

Filtrování a upřesnění

Světový výrobce pneumatik modernizuje výrobu

Světový výrobce pneumatik zavádí nové výrobní systémy přinášející mnohem větší flexibilitu ve změnách velikostí pneumatik a manipulaci s nimi.

Integrovaná řídicí řešení pro ropný a plynárenský průmysl

NAFTA a.s. nahradila řešení od různých dodavatelů integrovaným systémem od Rockwell Automation.

PHA zavádí nová globální řešení

Tým globálních řešení Rockwell Automation v ČR dodal společnosti PHA Czech řešení na klíč pro novou linku na montáž dveřních modulů a zkušební stanice na výstupu linky.

Tereos Sugar: Inteligentní a udržitelná rafinace

Přední výrobce cukru nahrazuje starší systém DCS novým systémem PlantPAx, aby tak dosáhl integrovaného řízení kotlů v životně důležitém výrobním provozu.

Arkansas Electric Cooperative Corporation

AECC těží z udržitelného monitorování emisí, nižších provozních nákladů a větší přesnosti díky aplikaci Software CEM společnosti Rockwell Automation.

Systém pro pivovarnictví zvyšuje opakovatelnost výroby

Řešení technologie inteligentního stroje OEM (SMT) pro pivovarnictví v sobě integruje nejnovější grafiku, dotykové obrazovky a mobilní technologie.

Guangzhou Automobile Group zavádí MES

GAC Group zavádí systém Rockwell Software FactoryTalk Production Centre MES pro řízení výroby v celém podniku a řízení kvality výrobního procesu.

Rozšířené sledování emisí

Rockwell Automation si udržuje vedoucí pozici v povinném monitorování emisí díky jedinečným zkušenostem, znalostem a hodnotovým řešením.

Cardinal Ethanol, LLC

Celopodnikové řešení optimalizace společnosti Rockwell Automation pomáhá společnosti Cardinal Ethanol dosáhnout významného nárůstu zisku a udržitelnosti.

Oxford Landing zavádí nejmodernější řešení při výrobě vína

Výrobce vína zvyšuje svoji kapacitu a účinnost za současného zachovávání kvality díky novému procesu automatizace.

Bezpečnostní záznam úspěchu u Fairfax je Tamworth Press

Tiskárna zavedla inovativní bezpečnostní řešení pro své provozy na zelené louce.

Spolupráce pomáhá podporovat inovace ve společnosti FEECO

Společnost FEECO se zaměřuje na stroje na výrobu granulátů a pomáhá svým zákazníkům navrhovat, testovat a ladit nové procesy a zařízení – a tím také transformovat nápady do aplikací připravených k výrobě.

Yuhan-Kimberly aktualizuje tkáňový závod v Jižní Koreji

Hladká migrace zvyšuje produktivitu bez výpadků za současného přidání řízení procesů a bezpečnosti pomocí jediné sítě.

Systémy CIP společnosti Qualtech rostou

Společnost Qualtech vyvinula nákladově efektivní systémy CIP pro zařízení na výrobu sýra, které lze snadno rozšířit podle potřeby růstu zákazníka.

Modernizace závodu na výrobu jemného papíru Encore

Přední výrobce toaletního papíru a kuchyňských utěrek v Austrálii zmodernizoval své systémy řízení a zvýšil tak rychlost, splnil bezpečnostní normy a minimalizoval výpadky.

Společnost Fonterra předělává svůj systém standardizace

Lepší řízení složení výrobků v oblasti sušeného mléka díky řešení Pavilion8®. Globální mlékárenská společnost modernizuje s cílem vytvořit agilnější provoz.

Společnost Fonterra uvádí nový integrovaný závod

Přední nadnárodní mlékárenská společnost úspěšně zavádí globální vnitřní standardy v rámci své řídicí infrastruktury na základě jednotného řešení od jediného dodavatele s podporou platformy Connected Enterprise.

Společnost Pulsar zavádí softwarové řešení FactoryTalk

Italská firma vyvinula platformu pro systémy SCADA, konkrétně pro měření celkové efektivity zařízení v průmyslu změny tkání.

Řešení pro velkého výrobce: Newfoil Machines Limited

Společnost Newfoil Machines Limited se stala světovou vedoucí společností v oboru tepelného tisku na štítky z rolí a dokončovacích strojů a může se pochlubit více než 1 500 instalacemi v 90 zemích celého světa.

Cesta k platformě Connected Enterprise

Společnost Rockwell Automation zavedla celopodnikovou strategii využívající vlastní integrované portfolio, aby navýšila obchodní hodnotu svého podniku na platformě Connected Enterprise.

Řízení automatizace pro aplikace hnacích jednotek

Rockwell Automation a FANUC: CNC, Robot a PAC integrace".

Společnost Campari centralizuje výrobu bourbonu

Velký výrobce alkoholu Campari přesunul provozy zpracování a plnění bourbonu a vodky do nového zařízení, které zahrnuje téměř 40 nádrží a tři vysokorychlostní plnicí linky.

Nelson Pine kombinuje řízení a bezpečnost

Společnost Nelson Pine Industries modernizuje řídicí a bezpečnostní systémy do podoby integrovaného systému, který odpovídá bezpečnostním standardům a minimalizuje výpadky výroby.

Rada města Hamilton plní požadavky na dodržování předpisů

Městská rada města Hamilton inovovala čističku vody, aby zlepšila své schopnosti ukládat, analyzovat a reportovat provozní data.

Společnost VIP Packaging nabízí robotické řešení

Společnost VIP Packaging dodává plně automatizované paletizační, páskovací a napínací linky zlepšující produktivitu a dodržuje přitom požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost práce.

Biofarmaceutická společnost zkrátila procesní čas

Vedoucí pracovníci společnosti rozhodli, že je zapotřebí zlepšit procesy, zrychlit dobu dodávky na trh, zlepšit kvalitu a režimy dodržování předpisů.

Revoluci do eCommerce

Aplikace inteligentního řízení velikosti krabice společnosti Linkx Systems zpracovává řadu formátů balení, šetří peníze, prostor pro balení a minimalizuje odpad.

OEE zařízení pomáhají světovému výrobci kosmetiky

Světový výrobce kosmetiky omezuje výpadky a zlepšuje řízení výroby pomocí podrobných údajů o celkové efektivitě zařízení.

Výrobní údaje pomáhají farmaceutickému průmyslu

Výrobní údaje doplněné do procesu farmaceutické společnosti snižují ztráty a zlepšují vykazování.

Společnost Barry Callebaut zlepšila využívání surovin

Společnost Barry Callebaut využila software FactoryTalk® Metrics ke sledování celkové efektivity vybavení (OEE) a vytvoření systému, který upozorňuje operátory na případné produktové ztráty.

Modernizace řešení pro řízení prostředí

Společnost Kennedy Automation zavádí moderní architekturu řízení ve farmaceutickém závodě s cílem vytvořit řešení pro řízení, které ocení mnoho zákazníků.

Společnost Gold Fields snižuje rizika

Plynulá integrace provozních zařízení, řídicích systémů, vizualizace, hlášení a monitorování výkonu pomáhá společnosti South Deep Gold Mine stát se efektivnější.

Connected Enterprise pomáhá optimalizovat zařízení

Nový přístup umožňuje využívat společnou výrobní platformu a standardizované měření výkonnosti ve všech továrních provozech.

Nejrychlejší linka na výrobu šindelů v Evropě

V současné době je se svými 20 výrobními závody firma IKO celosvětově největším dodavatelem asfaltových a bitumenových izolací a její obchodní síť pokrývá celou Evropu.

AkzoNobel snižuje měsíční náklady na energie

Špičkový dodavatel nátěrů využívá schopností snadného podávání zpráv aplikace FactoryTalk® VantagePoint® spojených s pokročilým sběrem data a ověřovacím hardwarem.

Dům řas: získávání energie z řas

Technologie dálkového ovládání spojuje technologii budov s inovativními bioreaktory.

ASI optimalizuje sběr údajů

ASI optimalizuje sběr údajů a vykazování v procesu výroby zdravotnických zařízení. Spolupracuje se společností Automated Control Concepts, aby získala výrobní údaje prostřednictvím Rockwell Automation.

Univerzita rostlinné biomasy snižuje emise

Průlomová bioplynová stanice pomáhá univerzitě v Britské Kolumbii směřovat k agresivním cílům snižování emisí uhlíku.

EnWin Utilities omezuje počet přerušení dodávek vody o 21%

Nástroj EnWin využívá špičkové řešení pro snížení tlakových špiček v systému rozvodného potrubí.

Pivovar zvyšuje výrobu

Pivovar zvyšuje kvalitu a výkon výroby pomocí nového plnicího zařízení. Nový stroj zvyšuje rychlost výroby o 50 procent.

Společnost AIC si poradila se složitostí a časovou tísní

Indická válcovna oceli vybudovaná na zelené louce zavádí špičkové řešení pro řízení a dosahuje optimální výrobní parametry během několika dnů zkoušek.

Inteligentní výroba pomáhá cukrářské firmě

Firma Country Maid využívá výrobní informace k plnění poptávky po ručně vyráběných cukrářských výrobcích a ve spolupráci s firmou Interstates Control Systems zvyšuje účinnost cestou procesního řešení.

Plynová elektrárna nahrazuje stárnoucí DCS

Plynová elektrárna nahrazuje stárnoucí DCS moderním systémem pro řízení procesů. Ripon Cogeneration zvyšuje provozní výkon díky systému PlantPAx.

Firma biologických věd rozvíjí zařízení pro kmenové buňky

Přední společnost v oblasti farmaceutických zařízení využívá prvky řízení, integrace a škálovatelnosti procesorů Logix k vytváření špičkového řešení pro řízení.

Řešení pro námořní průmysl

Přečtěte si více o našem prediktivním systému monitorování emisí – SeaPEM.

Integrace linky RAPID

Konfigurovatelné řešení řízení linky, které umožňuje snadněji integrovat jednotlivé výrobní linky a využívat analytické údaje o výrobě pro sledování hlavních kvalitativních údajů pro měření.

Farmaceutické jednotky POD poskytují pružnost

Společnosti G-CON Manufacturing a Rockwell Automation se spojily, aby dodaly autonomní a pružná prostředí pro farmaceutická zařízení.

Sklad leteckých náhradních dílů zkracuje prostoje

Sklad leteckých náhradních dílů zkracuje prostoje a zlepšuje přesnost vedení skladových zásob na 99 % díky partnerství se společností Rockwell Automation.

Společnost M. G. Bryan uspokojuje poptávku

Dodavatel strojního vybavení společně s Rockwell Automation vyvíjejí špičkové řešení pro udržení kroku s rostoucí výrobou.

Společnost snižuje nákladná nebezpečná rizika

Globální důlní společnost ušetří každoročně 1,1 miliónu USD díky zkrácení prostojů prostřednictvím přizpůsobené globální podpory.

Hillshire Brands využívá výrobní inteligenci

Hillshire Brands zvyšuje výnos o více než 100 000 liber díky výrobní inteligenci. Společnosti Rockwell Automation a Grantek pomáhají operátorům zlepšit přehled o výrobních údajích.

Hillshire Brands využívá výrobní inteligenci

Hillshire Brands zvyšuje výnos o více než 100 000 liber díky výrobní inteligenci. Společnosti Rockwell Automation a Grantek pomáhají operátorům zlepšit přehled o výrobních údajích.

Společnost King’s Hawaiian standardizuje společnou síť

Společná síť a systém Integrated Architecture usnadňují integraci a sdílení údajů mezi všemi stroji.

Toyota nahrazuje starší systém řízení

Dopravní systém lisovny firmy Toyota vykazuje mnohem méně výpadků díky spolehlivému a pružnému řešení, které nahradilo původní systém řízení.

Tunelem do budoucnosti

První inovativní konstrukce tunelu pro městskou silnici společnosti Auckland spojuje nové a staré, neboť umisťuje část moderního sledovacího a řídicího systému do zrekonstruované historické stavby.

Výroba v zařízení Pohokura s dálkovým sledováním

Společnost Pohokura nastavuje nový standard pro vzdálený provoz a jeho udržitelnost. Výrobní stanice realizovaná v novém integrovaném systému řízení dosahuje za běžných podmínek nulové přítomnosti pracovníků.

FuelCell Energy zvyšuje spolehlivost

FuelCell Energy zvyšuje spolehlivost díky novému přístupu k elektrárnám s palivovými články. Výrobce udržitelné energie implementuje cenově výhodné řešení.

Jasný náhled do odvětví produkce vody

Regionální rada města Wellington (GWRC) využívá software pro zajištění legislativní shody, zlepšení výkonnosti a podporu zachování vodních zdrojů.

Obnažují mezery ve znalostech personálu

Inovace linky na výrobu sýra pomáhá minimalizovat prostoje a zlepšuje provoz.

Zvyšují přesnost údajů o celkové efektivitě zařízení (OEE)

Výrobní údaje zvyšují přesnost údajů OEE na straně výrobce cementu, neboť dochází k automatickému sběru údajů a vykazování v reálném čase.

Řešení pro chemický průmysl

Realizujte hodnotu v čase rychleji, snižte náklady na životní cyklus a zvyšte obchodní hodnotu v průběhu celé životnosti.

Řešení řízení a monitorování energie splní požadované cíle

Steelcase splňuje cíle efektivity a udržitelnosti díky řídicímu systému a softwarovým řešením monitorování energie pro největšího dodavatele kancelářského nábytku na světě.

Výrobce zdravotnických zařízení se zbavil papírování

Strategie využití výrobních údajů spojuje mnoho zdrojů údajů s cílem poskytovat výrobci zdravotnických zařízení zákonem nařízené výkazy a výkazy v reálném čase.

Aplikace vyvážení mlékárenské sušičky/výparníku

Sušičky a výparníky jsou energeticky nejnáročnější jednotky používané v mlékárenském průmyslu. Optimální provoz je důležitý pro snižování nákladů a podporu dodržování specifikací kvality výsledného výrobku.

Detroit modernizuje řízení vodohospodářství

Město Detroit nahradilo zastaralé řídicí systémy kombinovaným přepadovým kanalizačním systémem, který chrání kvalitu vod.

Integrovaný přístup

Systémy řízení a automatizace, které využívají výrobní informace, sledují výkon strojů a linek, aby mohly v reálném čase poskytovat informace pro zajištění stálé kvality a zvyšování výkonu výroby.

Plynová plošina plní požadavky na výkon a bezpečnost

Pobřežní těžební a výrobní plošina optimalizuje výkon pomocí integrovaného řešení pro řízení a bezpečnost za současného plnění bezpečnostních požadavků.

Přehrada Box Canyon optimalizuje vodní elektrárnu

Společnost Box Canyon optimalizuje provoz vodní elektrárny a chrání citlivé okolí.

Společnost Vulcan Materials

Aplikace pro řízení drcení cementu od společnosti Rockwell Automation pomáhá přednímu výrobci cementu dosahovat značné zisky pomocí automatizovaného řízení.

Aplikace řešení prediktivního modelového řízení

Díky pečlivému řízení sušičky v rámci optimalizace a výkonnosti tato řídicí aplikace zvyšuje výkon, snižuje energii a omezuje případy nedodržení specifikací.

BP Marl

Přečtěte si, jak společnosti BP Marl zvýšila produkci styrenu a současně snížila spotřebu.

Lockheed Martin Aeronautics Company

Elektrárenské kotle společnosti Aeronautics byly vybaveny hořáky s mimořádně nízkými emisemi NOx a jsou řádně monitorovány aplikací Software CEM společnosti Rockwell Software.

Případová studie zvýšení obchodní činnosti u zákazníka

Ke zvýšení výroby a kvality výroby společnost SABIC využila řešení Rockwell Software Polymer Solution společnosti Rockwell Automation.

Western Wisconsin Energy LLC

Celopodnikové řešení optimalizace Rockwell Software prochází zkouškou při výrobě etanolu pro společnost Western Wisconsin Energy.

Společnost Full Sail Brewing využívá výrobní inteligenci

Pivovar zavedl během své modernizace plně automatizovaný systém propojené filtrace a zkrátil dobu varu a zvýšil kvalitu výrobků.

TOTAL E&P překonává problémy zastaralého zařízení

Velká ropná a plynárenská společnost zlepšuje a modernizuje své provozy díky řešení, které je odolné vůči závadám.

Společnost Murray Goulburn optimalizuje svůj proces sušení

Největší australský zpracovatel mléka zvyšuje provozní účinnosti a výnos.

Společnost USA pro zemní plyn snižuje náklady a emise

Výrobce plynu dosahuje 90% snížení emisí oxidů dusíku díky Software CEM a technologiím hořáku s mimořádně nízkými emisemi NOX a selektivního katalytického reaktoru.