Případové studie

Podívejte se na příklady případových studií

Přečtěte si o skutečných aplikačních řešeních našich zákazníků, které jim pomohly ušetřit finance, zvýšit produktivitu, vylepšit bezpečnost a minimalizovat výpadky výroby.

Filtrování a upřesnění

Toyota snižuje energetické náklady ve výrobě motorů

Modernizace řídicího systému vzduchových kompresorů pomáhá provozu efektivněji využívat energeticky náročné stroje a současně podporuje cíle firmy Toyota v podobě dosažení nulových emisí.

Těžební společnost získala 14 tun zlata z odpadu

Společnost Kazakhaltyn se pomocí integrované architektury snaží zajistit úspěch svého programu na rozšíření produkce.

Světový výrobce pneumatik modernizuje výrobu

Světový výrobce pneumatik zavádí nové výrobní systémy přinášející mnohem větší flexibilitu ve změnách velikostí pneumatik a manipulaci s nimi.

Tereos Sugar: Inteligentní a udržitelná rafinace

Přední výrobce cukru nahrazuje starší systém DCS novým systémem PlantPAx, aby tak dosáhl integrovaného řízení kotlů v životně důležitém výrobním provozu.

Arkansas Electric Cooperative Corporation

AECC těží z udržitelného monitorování emisí, nižších provozních nákladů a větší přesnosti díky aplikaci Software CEM společnosti Rockwell Automation.

Systém pro pivovarnictví zvyšuje opakovatelnost výroby

Řešení technologie inteligentního stroje OEM (SMT) pro pivovarnictví v sobě integruje nejnovější grafiku, dotykové obrazovky a mobilní technologie.

Rozšířené sledování emisí

Rockwell Automation si udržuje vedoucí pozici v povinném monitorování emisí díky jedinečným zkušenostem, znalostem a hodnotovým řešením.

Cardinal Ethanol, LLC

Celopodnikové řešení optimalizace společnosti Rockwell Automation pomáhá společnosti Cardinal Ethanol dosáhnout významného nárůstu zisku a udržitelnosti.

Oxford Landing zavádí nejmodernější řešení při výrobě vína

Výrobce vína zvyšuje svoji kapacitu a účinnost za současného zachovávání kvality díky novému procesu automatizace.

Bezpečnostní záznam úspěchu u Fairfax je Tamworth Press

Tiskárna zavedla inovativní bezpečnostní řešení pro své provozy na zelené louce.

Spolupráce pomáhá podporovat inovace ve společnosti FEECO

Společnost FEECO se zaměřuje na stroje na výrobu granulátů a pomáhá svým zákazníkům navrhovat, testovat a ladit nové procesy a zařízení – a tím také transformovat nápady do aplikací připravených k výrobě.

Yuhan-Kimberly aktualizuje tkáňový závod v Jižní Koreji

Hladká migrace zvyšuje produktivitu bez výpadků za současného přidání řízení procesů a bezpečnosti pomocí jediné sítě.

Systémy CIP společnosti Qualtech rostou

Společnost Qualtech vyvinula nákladově efektivní systémy CIP pro zařízení na výrobu sýra, které lze snadno rozšířit podle potřeby růstu zákazníka.

Modernizace závodu na výrobu jemného papíru Encore

Přední výrobce toaletního papíru a kuchyňských utěrek v Austrálii zmodernizoval své systémy řízení a zvýšil tak rychlost, splnil bezpečnostní normy a minimalizoval výpadky.

Společnost Fonterra předělává svůj systém standardizace

Lepší řízení složení výrobků v oblasti sušeného mléka díky řešení Pavilion8®. Globální mlékárenská společnost modernizuje s cílem vytvořit agilnější provoz.

Společnost Fonterra uvádí nový integrovaný závod

Přední nadnárodní mlékárenská společnost úspěšně zavádí globální vnitřní standardy v rámci své řídicí infrastruktury na základě jednotného řešení od jediného dodavatele s podporou platformy Connected Enterprise.

Společnost Pulsar zavádí softwarové řešení FactoryTalk

Italská firma vyvinula platformu pro systémy SCADA, konkrétně pro měření celkové efektivity zařízení v průmyslu změny tkání.

Řešení pro velkého výrobce: Newfoil Machines Limited

Společnost Newfoil Machines Limited se stala světovou vedoucí společností v oboru tepelného tisku na štítky z rolí a dokončovacích strojů a může se pochlubit více než 1 500 instalacemi v 90 zemích celého světa.

Řízení automatizace pro aplikace hnacích jednotek

Rockwell Automation a FANUC: CNC, Robot a PAC integrace".

Nelson Pine kombinuje řízení a bezpečnost

Společnost Nelson Pine Industries modernizuje řídicí a bezpečnostní systémy do podoby integrovaného systému, který odpovídá bezpečnostním standardům a minimalizuje výpadky výroby.

Rada města Hamilton plní požadavky na dodržování předpisů

Městská rada města Hamilton inovovala čističku vody, aby zlepšila své schopnosti ukládat, analyzovat a reportovat provozní data.

Společnost VIP Packaging nabízí robotické řešení

Společnost VIP Packaging dodává plně automatizované paletizační, páskovací a napínací linky zlepšující produktivitu a dodržuje přitom požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost práce.

Revoluci do eCommerce

Aplikace inteligentního řízení velikosti krabice společnosti Linkx Systems zpracovává řadu formátů balení, šetří peníze, prostor pro balení a minimalizuje odpad.

OEE zařízení pomáhají světovému výrobci kosmetiky

Světový výrobce kosmetiky omezuje výpadky a zlepšuje řízení výroby pomocí podrobných údajů o celkové efektivitě zařízení.

Výrobní údaje pomáhají farmaceutickému průmyslu

Výrobní údaje doplněné do procesu farmaceutické společnosti snižují ztráty a zlepšují vykazování.

Modernizace řešení pro řízení prostředí

Společnost Kennedy Automation zavádí moderní architekturu řízení ve farmaceutickém závodě s cílem vytvořit řešení pro řízení, které ocení mnoho zákazníků.

Společnost Gold Fields snižuje rizika

Plynulá integrace provozních zařízení, řídicích systémů, vizualizace, hlášení a monitorování výkonu pomáhá společnosti South Deep Gold Mine stát se efektivnější.

AkzoNobel snižuje měsíční náklady na energie

Špičkový dodavatel nátěrů využívá schopností snadného podávání zpráv aplikace FactoryTalk® VantagePoint® spojených s pokročilým sběrem data a ověřovacím hardwarem.

Dům řas: získávání energie z řas

Technologie dálkového ovládání spojuje technologii budov s inovativními bioreaktory.

ASI optimalizuje sběr údajů

ASI optimalizuje sběr údajů a vykazování v procesu výroby zdravotnických zařízení. Spolupracuje se společností Automated Control Concepts, aby získala výrobní údaje prostřednictvím Rockwell Automation.

Univerzita rostlinné biomasy snižuje emise

Průlomová bioplynová stanice pomáhá univerzitě v Britské Kolumbii směřovat k agresivním cílům snižování emisí uhlíku.

EnWin Utilities omezuje počet přerušení dodávek vody o 21%

Nástroj EnWin využívá špičkové řešení pro snížení tlakových špiček v systému rozvodného potrubí.

Společnost AIC si poradila se složitostí a časovou tísní

Indická válcovna oceli vybudovaná na zelené louce zavádí špičkové řešení pro řízení a dosahuje optimální výrobní parametry během několika dnů zkoušek.

Inteligentní výroba pomáhá cukrářské firmě

Firma Country Maid využívá výrobní informace k plnění poptávky po ručně vyráběných cukrářských výrobcích a ve spolupráci s firmou Interstates Control Systems zvyšuje účinnost cestou procesního řešení.

Plynová elektrárna nahrazuje stárnoucí DCS

Plynová elektrárna nahrazuje stárnoucí DCS moderním systémem pro řízení procesů. Ripon Cogeneration zvyšuje provozní výkon díky systému PlantPAx.

Firma biologických věd rozvíjí zařízení pro kmenové buňky

Přední společnost v oblasti farmaceutických zařízení využívá prvky řízení, integrace a škálovatelnosti procesorů Logix k vytváření špičkového řešení pro řízení.

Řešení pro námořní průmysl

Přečtěte si více o našem prediktivním systému monitorování emisí – SeaPEM.

Integrace linky RAPID

Konfigurovatelné řešení řízení linky, které umožňuje snadněji integrovat jednotlivé výrobní linky a využívat analytické údaje o výrobě pro sledování hlavních kvalitativních údajů pro měření.

Sklad leteckých náhradních dílů zkracuje prostoje

Sklad leteckých náhradních dílů zkracuje prostoje a zlepšuje přesnost vedení skladových zásob na 99 % díky partnerství se společností Rockwell Automation.

Společnost snižuje nákladná nebezpečná rizika

Globální důlní společnost ušetří každoročně 1,1 miliónu USD díky zkrácení prostojů prostřednictvím přizpůsobené globální podpory.

Hillshire Brands využívá výrobní inteligenci

Hillshire Brands zvyšuje výnos o více než 100 000 liber díky výrobní inteligenci. Společnosti Rockwell Automation a Grantek pomáhají operátorům zlepšit přehled o výrobních údajích.

Tunelem do budoucnosti

První inovativní konstrukce tunelu pro městskou silnici společnosti Auckland spojuje nové a staré, neboť umisťuje část moderního sledovacího a řídicího systému do zrekonstruované historické stavby.

Výroba v zařízení Pohokura s dálkovým sledováním

Společnost Pohokura nastavuje nový standard pro vzdálený provoz a jeho udržitelnost. Výrobní stanice realizovaná v novém integrovaném systému řízení dosahuje za běžných podmínek nulové přítomnosti pracovníků.

FuelCell Energy zvyšuje spolehlivost

FuelCell Energy zvyšuje spolehlivost díky novému přístupu k elektrárnám s palivovými články. Výrobce udržitelné energie implementuje cenově výhodné řešení.

Jasný náhled do odvětví produkce vody

Regionální rada města Wellington (GWRC) využívá software pro zajištění legislativní shody, zlepšení výkonnosti a podporu zachování vodních zdrojů.

Obnažují mezery ve znalostech personálu

Inovace linky na výrobu sýra pomáhá minimalizovat prostoje a zlepšuje provoz.

Zvyšují přesnost údajů o celkové efektivitě zařízení (OEE)

Výrobní údaje zvyšují přesnost údajů OEE na straně výrobce cementu, neboť dochází k automatickému sběru údajů a vykazování v reálném čase.

Řešení pro chemický průmysl

Realizujte hodnotu v čase rychleji, snižte náklady na životní cyklus a zvyšte obchodní hodnotu v průběhu celé životnosti.

Řešení řízení a monitorování energie splní požadované cíle

Steelcase splňuje cíle efektivity a udržitelnosti díky řídicímu systému a softwarovým řešením monitorování energie pro největšího dodavatele kancelářského nábytku na světě.

Výrobce zdravotnických zařízení se zbavil papírování

Strategie využití výrobních údajů spojuje mnoho zdrojů údajů s cílem poskytovat výrobci zdravotnických zařízení zákonem nařízené výkazy a výkazy v reálném čase.

Aplikace vyvážení mlékárenské sušičky/výparníku

Sušičky a výparníky jsou energeticky nejnáročnější jednotky používané v mlékárenském průmyslu. Optimální provoz je důležitý pro snižování nákladů a podporu dodržování specifikací kvality výsledného výrobku.

Detroit modernizuje řízení vodohospodářství

Město Detroit nahradilo zastaralé řídicí systémy kombinovaným přepadovým kanalizačním systémem, který chrání kvalitu vod.

Integrovaný přístup

Systémy řízení a automatizace, které využívají výrobní informace, sledují výkon strojů a linek, aby mohly v reálném čase poskytovat informace pro zajištění stálé kvality a zvyšování výkonu výroby.

Plynová plošina plní požadavky na výkon a bezpečnost

Pobřežní těžební a výrobní plošina optimalizuje výkon pomocí integrovaného řešení pro řízení a bezpečnost za současného plnění bezpečnostních požadavků.

Přehrada Box Canyon optimalizuje vodní elektrárnu

Společnost Box Canyon optimalizuje provoz vodní elektrárny a chrání citlivé okolí.

Společnost Vulcan Materials

Aplikace pro řízení drcení cementu od společnosti Rockwell Automation pomáhá přednímu výrobci cementu dosahovat značné zisky pomocí automatizovaného řízení.

Aplikace řešení prediktivního modelového řízení

Díky pečlivému řízení sušičky v rámci optimalizace a výkonnosti tato řídicí aplikace zvyšuje výkon, snižuje energii a omezuje případy nedodržení specifikací.

BP Marl

Přečtěte si, jak společnosti BP Marl zvýšila produkci styrenu a současně snížila spotřebu.

Lockheed Martin Aeronautics Company

Elektrárenské kotle společnosti Aeronautics byly vybaveny hořáky s mimořádně nízkými emisemi NOx a jsou řádně monitorovány aplikací Software CEM společnosti Rockwell Software.

Případová studie zvýšení obchodní činnosti u zákazníka

Ke zvýšení výroby a kvality výroby společnost SABIC využila řešení Rockwell Software Polymer Solution společnosti Rockwell Automation.

Western Wisconsin Energy LLC

Celopodnikové řešení optimalizace Rockwell Software prochází zkouškou při výrobě etanolu pro společnost Western Wisconsin Energy.

Společnost Full Sail Brewing využívá výrobní inteligenci

Pivovar zavedl během své modernizace plně automatizovaný systém propojené filtrace a zkrátil dobu varu a zvýšil kvalitu výrobků.

TOTAL E&P překonává problémy zastaralého zařízení

Velká ropná a plynárenská společnost zlepšuje a modernizuje své provozy díky řešení, které je odolné vůči závadám.

Společnost Murray Goulburn optimalizuje svůj proces sušení

Největší australský zpracovatel mléka zvyšuje provozní účinnosti a výnos.

Společnost USA pro zemní plyn snižuje náklady a emise

Výrobce plynu dosahuje 90% snížení emisí oxidů dusíku díky Software CEM a technologiím hořáku s mimořádně nízkými emisemi NOX a selektivního katalytického reaktoru.