Deset tipů na zvýšení produktivity pro rok 2018

Deset tipů na zvýšení produktivity pro rok 2018

Máme tu nový rok, ale výzvy v oblasti výroby jsou stále stejné: horší dostupnost pracovníků, globalizace, inovace, problémy bezpečnosti a zabezpečení a co nejlepší využívání informací.

V rámci vstupu do roku 2018 jsme sestavili seznam 10 tipů, které vám pomohou uvedené výzvy překonat a zaznamenat v otázce bezpečnosti a produktivity okamžité zlepšení.

1. Zvýšení vyspělosti zabezpečení: Vyspělost zabezpečení je podle nás kombinací kultury (chování), dodržování předpisů (zásady a postupy) a využívání kapitálu (technologie). Z opakovaných studií vyplývá, že nejlepších 20 % výrobců má o 5 až 7 % vyšší ukazatel OEE (celková efektivita strojů), o 2 až 4 procenta méně neplánovaných odstávek a méně než poloviční úrazovost průměrných pracovníků – a ti nejlepší si pak vedou lépe.

Tito špičkoví pracovníci vnímají bezpečnost při snaze o dosažení provozní excelence jako klíčovou součást. A proto uplatňují současné bezpečnostní metodologie. Průzkum LNS Research například uvádí, že 75 % průmyslových firem údajně zaznamenalo zlepšení v provozech díky moderním bezpečnostním technologiím.

Chcete se zařadit po jejich bok? Začněte hodnocením vyspělosti svého zabezpečení a zjistěte, jak si vedete v porovnání s ostatními. Pochopení míry výkonnosti a rozpoznání prostoru pro zlepšení je při optimalizaci bezpečnostního aspektu klíčové.

2. Společné řešení bezpečnosti a zabezpečení: Průmyslové provozy jsou čím dál propojenější, proto by firmy měly analyzovat slabiny zabezpečení ve vztahu k bezpečnostním rizikům. Každý ví, že zabezpečení pomáhá chránit naše duševní vlastnictví, provozy i značku. Bezpečnostní implikace spjaté s riziky zabezpečení se bohužel často přehlížejí.

Když zavedete bezpečnostní a zabezpečovací programy a budete dodržovat jednotlivé klíčové kroky, budete schopni bezpečnostní implikace rizik zabezpečení vyhodnotit, řídit a zmírnit. Přečtěte si více o vztahu mezi bezpečností a zabezpečením (PDF).

3. Zlepšení spolupráce: Míra přímého podílu BOZP na bezpečnosti pracovníků je největší, ale v rámci bezpečnosti strojních zařízení má přímý vliv pouze na ty nejméně efektivní metody. Inženýrství se zaměřuje na technické normy, ale zase v rámci bezpečnosti strojních zařízení řídí ty nejefektivnější metody. Tato dvě oddělení na sebe často nahlížejí s despektem, což pak vede ke snížení bezpečnosti i produktivity.

Klíčovým prvkem vyspělé bezpečnosti je spolupráce mezi výše uvedenými – a mezi provozy. Z nedávné studie LNS Research vyplývá, že firmy s fungující spoluprací mezi těmito třemi odděleními mají až o 15 % nižší střední hodnotu nehodovosti.

4. Hodnocení rizik během rané fáze návrhu: Zcela klíčový je postup, při kterém se rizika spojená se strojním zařízením v zájmu zvýšení bezpečnosti eliminují ve fázi návrhu a neřeší se až po sestavení stroje. Hodnocením rizik se v určitém momentě zabývá většina firem. Klíčová otázka, kterou je třeba si položit u každého nového stroje, zní, kdy se u něj provede hodnocení rizik. Bude to v rané fázi návrhu, kdy lze rizika bez problému eliminovat? Nebo to bude až po zkonstruování stroje připraveného k expedici?

Je zcela zásadní provádět hodnocení rizik v rané fázi návrhu a znovu po umístění stroje v provozu. Usnadní se tím ověření dodržování norem, bezpečnosti i produktivity. Ze studií vyplývá, že k 60 až 70 % bezpečnostních nehod dochází mimo běžný provoz (tj. při údržbě, při opravách atd.).  Podrobnosti k tomuto tématu najdete zde (PDF).

5. Návrh ergonomického strojního zařízení: Proměna pracovní síly v našem průmyslu s sebou přináší nové bezpečnostní otázky. U mladších a nezkušených pracovníků existuje větší riziko akutního úrazu. Starším pracovníkům zase hrozí větší riziko úrazu muskuloskeletálního systému či poškození z opakovaného namáhání, které mohou přejít do chronického stavu či vést k ukončení kariéry.

Maximální využití potenciálu všech dostupných pracovníků tedy v současné době vyžaduje, aby se stroje konstruovaly univerzálněji. Pod tím si můžete představit například prvky pro obouruké použití, omezení opakovaných pohybů, zvedání a nepřirozených poloh těla.

6. Uplatnění alternativních opatření LOTO ke zvýšení produktivity: Bezpečnost nesmí jít na úkor produktivity. Současná strojní zařízení jsou konstruována tak, že umožňují drobné servisní výjimky LOTO (lock-out/tag-out; uzamknout/označit), pokud jsou postupy rutinní, repetitivní a tvoří nedílnou součást používání zařízení. Správné uplatňování alternativních opatření může zvýšit produktivitu díky snížení odstávek spojených s postupy LOTO a zároveň se zachová soulad s předpisy. Alternativní opatření mohou v některých případech představovat zásadní zlom mezi pouhým dodržováním zásad a předpisů a provozní excelencí. Přečtěte si více o využívání alternativních ochranných opatření (PDF).

7. Bezpečnost v konceptu Connected Enterprise:Potenciál průmyslového internetu věcí (IIoT) může významným způsobem zvyšovat výkonnost a zlepšovat dodržování zásad a předpisů v otázce bezpečnosti. Koncept Connected Enterprise umožňuje odborníkům na bezpečnost pochopit chování pracovníků v reálném čase, monitorovat u strojních zařízení dodržování předpisů, příčiny bezpečnostních odstávek nebo výpadků a bezpečnostních anomálií a trendů. Zároveň může vést ke zlepšení v otázce najímání, zaškolování a udržení zaměstnanců. Přečtěte si více o bezpečnosti v konceptu Connected Enterprise (PDF).

8. Bezpečnost jako nedílná součást řízení: Řídicí systém by měl obsahovat bezpečnostní vstupy, logiku a výstupní zařízení pro snížení rizik, zvýšení produktivity a poskytování informací klíčovým akcionářům. Návrh efektivních bezpečnostních systémů zvyšujících produktivitu bývá někdy náročný. Ale nástroje pro návrh takových systémů mohou vývoj zeštíhlit a pomoci zajistit soulad se zásadami a předpisy.

Například software RASWin umožňuje řízení a průběžné sledování životního cyklu bezpečnostního systému. Software Safety Automation Builder zase usnadňuje samotný návrh bezpečnostního systému. Dokumentace k bezpečnostním funkcím dále umožňuje implementovat bezpečnostní funkce strojních zařízení a obsahuje výpočty týkající se bezpečnostního systému, schéma elektroinstalace, programování, ověření a validaci. Přečtěte si více o dostupných bezpečnostních nástrojích.

9. Používání inteligentní bezpečnosti: Nové inteligentní bezpečnostní koncepty a zařízení mohou snížit náklady na elektroinstalaci a konstrukci a zkrátit dobu neplánovaných odstávek. Například můžete zmapovat interakce inteligentního zařízení a vytvořit prediktivní zpětnou vazbu údržby aj. Řízení přístupu ke strojům pro autorizované a vyškolené pracovníky za účelem zvýšení produktivity, bezpečnosti a zabezpečení.

10. Získávání vlastních zkušeností v oblasti bezpečnosti: Potřebujete inženýry, integrátory systémů, konstruktéry strojů s odbornými znalostmi současných průmyslových norem, osvědčený přehled dosažených výsledků v oblasti konstrukce bezpečnostních systémů a znalost procesů a technologií pro návrh bezpečnostních systémů zvyšujících produktivitu.

Pokud nedisponujete interními odborníky na tyto oblasti, obraťte se na své partnery. Společnost Rockwell Automation zaměstnává téměř polovinu všech odborníků na bezpečnost s certifikací od TÜV Rheinland. Spolupracujeme s uznávanými integrátory systémů a partnery se zkušenostmi v oblasti bezpečnosti. Tyto společnosti se staly členy našeho programu PartnerNetwork na základě splnění přísných požadavků, včetně rigorózního, několik měsíců trvajícího hodnocení a školení. Přečtěte si více o programu integrátorů systému bezpečnostních systémů Rockwell Automation.

Steve Ludwig
Zveřejněno 26 Únor 2018 Autor Steve Ludwig, Commercial Programs Manager, Safety, Rockwell Automation

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.