Chytré rozhodnutí které mohou OEM ve výrobě pneumatik udělat již nyní

Rozhodnutí které mohou OEM ve výrobě pneumatik udělat

V oboru výroby pneumatik probíhá mimořádně zajímavá doba. Nové pokroky v technologii senzorů nebo internet věcí (IoT) velmi rychle rozšířily schopnosti inteligentních pneumatik. A globální poptávka po nových – především náhradních – pneumatikách má podle očekávání zůstat v příštích letech stabilní, nebo má dokonce růst.Výrobci pneumatik musejí během této doby rychle navýšit své výrobní kapacity, zkrátit celkové dodací cykly, kontrolovat náklady a vypořádat se se stále rostoucí škálou typů pneumatik.Aby mohli výrobci pneumatik tyto požadavky plnit, přijímají metody chytré výroby a další iniciativy, jako například Industry 4.0, a tím pádem vyžadují strojní vybavení poskytující provozní informace, které jsou podmínkou pro realizaci platformy Connected Enterprise.Pro výrobce strojů a zařízení dodávající své produkty pro tento průmysl představuje současné podnikatelské klima nejen bezprecedentní příležitost k růstu, ale také složitou výzvu. Jednoduše řečeno, OEM dodavatelé pro obor výroby pneumatik musejí dodávat chytřejší, menší a efektivnější stroje, a to rychleji než kdykoli dříve. Současné řídicí a informační technologie mohou vydláždit cestu k chytřejším zařízením, která se snadno zapojí do síťové infrastruktury pneumatikářské společnosti a tam poskytovat mimořádně velké množství provozních dat.

Tyto chytré senzory s rozhraním IO-Link poskytují například souvislý tok informací od výrobní linky pro sledování stavu strojů a zvýšení produktivity. A rozšiřující analytické schopnosti – dostupné prostřednictvím FactoryTalk® Analytics a dalších softwarových nástrojů – činí chytré stroje ještě chytřejšími.

Volba aplikace řízení On-Machine k zavedení a integraci těchto nových technologií je jedním z cenově výhodnějších způsobů k využívání souvisejících výhod.

V jakékoli továrně, výrobní hale nebo rozvaděči je prostor velmi cennou komoditou. Aby výrobci strojů a zařízení ochránili komponenty před nepříznivými podmínkami, spoléhají se obvykle na prostorově náročné řídicí systémy instalované v rozvaděčích. Řídicí součásti jsou buď namontovány do centralizovaných rozvaděčů, nebo distribuovaných rozvodných krabic daleko od strojních zařízení.

Tyto systémy nejenže zabírají značné množství prostoru – vyznačují se rovněž komplexním zapojením, které je časově náročné na instalaci a složité z hlediska odstraňování potíží.

Přístup na základě řešení On-Machine posouvá průmyslové řídicí prvky a hardware blíže k dané aplikaci, nebo přímo na daný stroj. Výsledek? Menší půdorys stroje a jednodušší systémová architektura, která minimalizuje nároky na zapojení a urychluje instalaci a údržbu.

Konstrukce typu On-Machine se stává upřednostňovaným přístupem výrobců strojů a zařízení dodávajících své produkty do širokého rozsahu průmyslových odvětví. A díky ovládacím prvkům odolným vůči vlivům průmyslového prostředí je konstrukce On-Machine nyní životaschopnou alternativou i pro zařízení instalovaná do neúprosných podmínek v továrnách na výrobu pneumatik.

Podívejte se na odolný procesor Allen-Bradley® Armor™ GuardLogix® s třídou krytí IP 67 a průmyslový přepínač pro síť Ethernet ArmorStratix™ 5700 od společnosti Rockwell Automation. Aby bylo pro výrobce strojů a zařízení jednodušší instalovat jejich produkty a provádět jejich údržbu, obsahují tyto součásti rovněž vlastnosti pro úsporu času – například předkonfigurované systémy pro rychlé propojení.

V celém procesu výroby pneumatik – od extrudovacích linek a vulkanizačních lisů, po stroje na výrobu pneumatik – může přístup On-Machine pomoci výrobcům strojů a zařízení navrhovat, vyvíjet a dodávat jejich zařízení rychleji. Z hlediska koncových uživatelů představuje architektura typu On-Machine jednodušší řešení, které umožňuje dosáhnout nižších celkových nákladů na vlastnictví – od počáteční instalace až po odstraňování potíží a výměnu součástí.

Podívejte se, jak tento výrobce stroje na konstrukci pneumatik využil řešení On-Machine k optimalizaci údržby, k omezení nároků na zapojení o 20 procent a k zmenšení půdorysu stroje o 25 procent.

A zjistěte více o řešeních pro výrobu pneumatik od Rockwell Automation.

Spoluautor: Paolo Butti
Obchodní manažer pro pneumatikářský a gumárenský průmysl, Rockwell Automation

Jens Brusis
Zveřejněno 13 Únor 2017 Autor Jens Brusis, OEM Strategic Account Manager , Rockwell Automation
  • Kontakt:

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.